Regulamin Sklepu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.tkaya.pl jest firma
„Sunny Express”
86-005 Zielonka, Laskowa 27
NIP: 967 111 71 07

Rodzaj rejestru: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2. KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta, tj. zakupy bez rejestracji.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania powiadomień dotyczących statusu zamówienia, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy bądź jego braku. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.tkaya.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność online za pośrednictwem operatorów: Przelewy24 & PayPal.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą Banku mBank na numer rachunku: 69 1140 2004 0000 3202 8031 2436.
 3. W tytule wpłaty należy podać nr zamówienia. W przeciwnym razie może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, lub w ostateczności wpłata może być niemożliwa do zidentyfikowania.

5. TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówień następuje jest liczony w dniach roboczych pn-pt , licząc od daty zaksięgowania wpłaty.
 2. Czas realizacji jest widoczny przy każdym produkcie umieszczonym w sklepie www.tkaya.pl
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym dni robocze nalicza się po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy sklepu Tkaya.
 4. Czas realizacji zamówień zależy od wybranej przez Klienta formy płatności.

 
7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju wg cennika firmy kurierskiej DPD oraz przesyłek paczkomatowych InPost-u.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim opłaceniu zamówienia i ustalenia z obsługą sklepu terminu odbioru.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. REKLAMACJE ZWROTY WYMIANY

 1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@tkaya.pl  wysyłki produktów natomiast kierować na adres Tkaya Polska, 86-005 Zielonka, Laskowa 27.
 3. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Formularz zwrotu wysyłamy do Państwa po otrzymaniu od Klienta mail-a o chęci dokonania zwrotu.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i posiadać oryginalne metki. Należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Tkaya Polska, 86-005 Zielonka, Laskowa 27.
 5. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Koszty wysyłek ponosi Kupujący.
 7. Zgodnie z art. 23 ustawy – konsument ponosi koszty wysyłki zwrotnej towaru do sprzedawcy.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego /zwracanego produktu.
 9. Powodem reklamacji nie może być niezgodność z wymiarami podanymi przy każdym z produktów w granicy błędu +/- 3 cm.
 10. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji /zwrotu.
 11. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku  zamówień opłaconych przelewem zwykłym zwrot zostanie zrealizowany na podany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 12. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres  kontakt@tkaya.pl lub pocztą polską na adres: Tkaya Polska, 86-005 Zielonka, Laskowa 27 (wyjątkiem jest bielizna w tym szlafrok & piżama, która nie podlega zwrotowi).
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. WYJĄTKI _PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Wyjątkiem od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wskazane są w art. 38 w pkt.3 ustawy o prawach konsumenta i dotyczą zamówień indywidualnych, szytych „na miarę” , w tym zmiany kolorów w produkcie z oferty, na inny niż w widoczny przy zakupionym produkcie w sklepie, tj.na wyraźne życzenie Klienta. Odniesienie prawne:

„W pkt 3 art. 38 w kontekście wyjątków od prawa odstąpienia od umowy szczególnie ważne jest, by sprzedana przez Internet rzecz nosiła cechy indywidualności, nie była wcześniej prefabrykowana, została wykonana według wskazówek konsumenta”.

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz klientów następujące usługi:
  a. Umożliwianie zawierania w Sklepie drogą elektroniczną umów sprzedaży towarów zgodnie z niniejszym regulaminem.
  b. Umożliwianie rejestracji w e-sklepie i stworzenie konta klienta.
  c. Wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej towarów oraz wiadomości informujących o aktualnym statusie zamówienia.
 2. Warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) Dostęp do sieci Internet,
  b) Korzystanie z przeglądarki internetowej (typu Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub podobne)
  c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  a. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
  b. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  c. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Tkaya Polska, 86-005 Zielonka, Laskowa 27. , mailowo pod adres kontakt@tkaya.pl lub telefonicznie, pod numerem centrali:                        +48 725 40 50 90
  d. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  e. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

OBJAŚNIENIE:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA– Sunny Express właściciel sklepu: Tkaya Polska, 86-005 Zielonka, Laskowa 27, NIP: 967 111 71 07.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.