Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki sklepu  jako administratora danych. Podkreślamy, iż sklep Tkaya.pl stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Administrator danych osobowych
Tkaya Polska, należąca do firmy Sunny Express, NIP 967 111 71 07, z siedzibą w Zielonce, 86-005 przy ul. Laskowej 27.

2. Przetwarzanie danych osobowych
Klient, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego Tkaya.pl zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

3. Cel przetwarzania
Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:

 • przesłania newslettera,
 • zarejestrowania się w sklepie Tkaya.pl
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego towaru,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich.

4. Rodzaje danych
Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do przesyłki,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności,
 • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę,
 • numeru NIP kupującego który zwróci się o wystawienie F.Vat.

5. Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

6. Warunki podania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za Pani/Pana zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklep Tkaya.pl

7. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe
Zawsze ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Pani/Pana  dane osobowe. Może Pani/Pan to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki: Moje konto.

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Panią/Pana celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte  Pani/Pana konto w sklepie internetowym a Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Pani/Pana konta w sklepie internetowym a  Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie, postąpimy zgodnie z Pani/ Pana decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Może  Pani/Pan żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas  Pani/Pana dane do innego administratora. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać  Pani/Pana dane oraz ich zakres.

W każdej chwili może  Pani/Pana zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas  Pani/Pana danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować  Panią/Pana nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

8. Okres przetwarzania
Będziemy przechowywać  Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie  Pani/Pan aktywnym Klientem.  Pani/Pana dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na  Pani/Pana żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie  Pani/Pana danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych bądź zażądania przez Panią/Pana ich usunięcia.

9. Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając  Pani/Pana dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10. Powierzenie danych osobowych
Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem Tkaya.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Panią/Pana towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. Nigdy nie przekazujemy  Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

11. Newsletter
Nasz każdy Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: tkayapolska@gmail.com

12. Cookies
Sklep internetowy Tkaya.pl jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Pani/Pana urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Pani/Pana przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

13. Google Analytics
Sklep internetowy Tkaya.pl używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

14.  INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) przedstawiamy  poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

A) przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank  S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych j.w. , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) mBank

b) PayPal

c) Przelewy24

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

15. Regulacje końcowe
Jeśli uważasz, że sklep Tkaya.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Ma też Pani/Pan  prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pani/Pana danych osobowych lub Pani/Pana praw.

16. Kontakt z administratorem
Jeżeli Pani/Pan chce skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych prosimy Panią/ Pana o skontaktowanie się z administratorem listownie, poprzez  e-mail: tkayapolska@gmail.com